คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SISบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET3,146,715,3050.00