คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RMLบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET30,780,000+14.04
2RSPบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET11,950,380-2.22
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า BANK เกี่ยวข้องด้วย