คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

PT SOLE COMPANY LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CKPบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET921,585,950-3.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า COMPANY เกี่ยวข้องด้วย