คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

POLYPLEX CORPORATION LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PTLบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET3,450,013,3310.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LTD เกี่ยวข้องด้วย