คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

OMAC (HK) LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HANAบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET10,133,200,000-1.28
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย