คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CNSบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET0-
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ACCOUNT เกี่ยวข้องด้วย