คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %