คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GJSบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET141,239,2850.00
2BROOKบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai24,910,600+2.27