คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

NCROWNE PTE LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,207,557,1180.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LTD เกี่ยวข้องด้วย