คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BWGบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET53,844,6690.00
2KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET52,670,6180.00