คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า BANK เกี่ยวข้องด้วย