คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MUFG BANK, LTD. ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET175,315,296,52676.88+0.81
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LTD. เกี่ยวข้องด้วย