คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MUFG BANK, LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET171,073,797,4170.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LTD เกี่ยวข้องด้วย