คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MRS. CHEN, MEI-FANG ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ICHIบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET165,199,300+1.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า MEI-FANG เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. CHEN, MEI-FANGICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET165,199,300