คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET55,244,700-1.14
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CHAIVIRIYATRAKUN เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUNAAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET55,244,700