คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. HUANG, TSAI-LAI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ��������������� (���������������) ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง