คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. HO KWONCJAN ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TWPCบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET22,423,6020.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า KWONCJAN เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HO KWONCJANTWPC -บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)SET71,901,442
2MR. HO KWONCJANTWPC -บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)SET22,423,602