คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MR. GIRISH WADHWA ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MEGAบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET165,906,410-2.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า WADHWA เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. GIRISH WADHWAMEGA -บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)SET165,906,410