คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MITSUI SUGAR CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KBSบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET104,666,6690.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CO.,LTD เกี่ยวข้องด้วย