คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KYEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
SET2,756,252,140-0.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CORPORATION เกี่ยวข้องด้วย