คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MITSUBISHI ALUMINUM CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VAROบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET69,583,6750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CO.,LTD เกี่ยวข้องด้วย