คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MISS MOEKA TAKEUCHI ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMDบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET64,670,000+0.45
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า TAKEUCHI เกี่ยวข้องด้วย