คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

MISS JUNRI SUGIURA ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1S11บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET109,185,000-0.67
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า SUGIURA เกี่ยวข้องด้วย