คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

KINPO ELECTRONICS, INC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CCETบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET283,999,534-0.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า INC เกี่ยวข้องด้วย