คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1PRINCบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET995,676,8646.420.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CORPORATION เกี่ยวข้องด้วย