คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ING BANK N.V. ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1TTBธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET31,953,648,65923.02+1.39
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า N.V. เกี่ยวข้องด้วย