คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %