คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

HEIWA KINZOKU CO.,LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET300,600,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า CO.,LTD เกี่ยวข้องด้วย