คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Golden Capital (Singapore) Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEGบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET5,029,615,7540.00