คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %