คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ESSOบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET19,982,812,5000.00