คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GLบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET1,529,749,1010.00