คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

EMINENT EXPERT LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MKบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET142,428,4400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย