คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

Dragon Shine Global Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ZENบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET119,232,0000.00