คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

DELTA ELECTRONICS INC ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DELTAบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET10,783,989,840-1.92
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า INC เกี่ยวข้องด้วย