คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RAMบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET6,888,000,0000.00