คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CTBC Bank Company Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1LHFGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET14,414,597,40246.61+2.05
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า Company เกี่ยวข้องด้วย