คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1VGIบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET638,434,2250.00