คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CIMB BANK BERHARD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CIMBTธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ธนาคาร
SET19,482,963,0580.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า BERHARD เกี่ยวข้องด้วย