คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRUEบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET4,742,936,6910.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า INTERNATIONAL เกี่ยวข้องด้วย