คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPRCบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET15,230,154,205-5.17