คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

CHAILEASE FINANCE CO., LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ASKบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET2,821,544,732-5.94