คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

C.P. Foods International Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPALLบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET5,768,500,000-1.08
2TRUEบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET2,776,435,313-1.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า International เกี่ยวข้องด้วย