คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1TASCOบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET8,735,012,51231.09+0.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า SECURITIES เกี่ยวข้องด้วย