คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CPNบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,511,618,515+5.42
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า SINGAPORE เกี่ยวข้องด้วย