คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BGRIMบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET46,958,106,000+0.47