คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

AirAsia Aviation Limited ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1AAVบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET11,677,714,28545.12-2.29
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า Limited เกี่ยวข้องด้วย