คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

AUSTIN ASSET LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRMบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET2,147,775,000-2.86
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า LIMITED เกี่ยวข้องด้วย