คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIAN OPPS I LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET2,182,123,125-0.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า I เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHANG CHIN-KUEIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai4,100,283
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATEEB RASHEED MASKATIBCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET131,125,085
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET781,674,300
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET649,600,974
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET539,875,700
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET300,732,928
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET151,466,666
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET71,325,545
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRINUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET35,121,330
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET32,941,014
9MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai14,011,360
10MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIGSTEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET6,040,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. LAI-SHUN SHEN TSAICCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET40,218,824
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. NOBUTAKA TANIGUCHIFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET16,070,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. FUNG MENG HOIKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai102,039,690
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET37,810,993
2MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET29,573,400
3MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai1,250,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN, SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET18,571,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,634,336
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATHISIN POOLSAWADDIRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET2,590,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HIRONOBU NISHIISIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET190,260,011
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. TU-KUAN TSAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai9,060,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-KUO LAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai6,420,881
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. LIM MENG PUIWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET71,818,472