คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIAN OPPS I LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET1,978,298,4380.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า I เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. WANG WEI-KAIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai4,434,718
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHANG CHIN-KUEIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai3,501,366
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YEONG CHEOL CHOICAZ -บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai20,239,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. LAI-SHUN SHEN TSAICCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET100,340,524
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. YOKO KICGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET38,150,310
2MRS. YOKO KIMFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET21,774,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN CHUNG NID -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai6,192,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. NOBUTAKA TANIGUCHIFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET11,988,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET400,992,468
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET397,490,900
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET331,619,400
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET307,781,356
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITOPP -บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)SET138,264,900
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET58,892,652
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET14,274,439
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. MOONG-CHU HUIHANA -บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)SET265,330,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. FUNG MENG HOIKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai60,975,922
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET17,840,398
2MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET16,629,680
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN, SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET14,813,526
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET10,077,704
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATHISIN POOLSAWADDIRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET3,220,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HIRONOBU NISHIISIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET101,170,006
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. TU-KUAN TSAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai6,060,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-KUO LAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai4,294,761
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. LIM MENG PUIWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET96,014,000