คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIAN OPPS I LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET2,254,061,2500.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า I เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. WANG WEI-KAIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai4,434,718
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHANG CHIN-KUEIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai3,501,366
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATEEB RASHEED MASKATIBCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET135,447,890
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET802,448,262
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET647,447,400
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET533,943,000
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET385,314,064
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET55,620,838
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET27,450,845
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai15,922,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YEONG CHEOL CHOICAZ -บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai33,093,984
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. LAI-SHUN SHEN TSAICCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET44,273,499
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. NOBUTAKA TANIGUCHIFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,876,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. MOONG-CHU HUIHANA -บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)SET180,550,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. FUNG MENG HOIKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai74,861,528
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. YOKO KIMFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET17,809,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET27,216,100
2MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET24,230,989
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN, SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET19,055,268
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,963,390
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATHISIN POOLSAWADDIRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET3,710,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HIRONOBU NISHIISIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET229,520,014
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. TU-KUAN TSAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai8,640,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-KUO LAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai6,123,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. LIM MENG PUIWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET74,122,808