คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIAN OPPS I LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET2,086,205,625+0.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า I เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHANG CHIN-KUEIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai4,008,142
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATEEB RASHEED MASKATIBCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET125,361,345
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET694,821,600
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET655,969,611
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET566,572,850
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET331,276,116
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET134,399,999
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET65,436,280
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRINUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET37,462,752
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET32,941,014
9MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai16,240,440
10MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIGSTEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET6,040,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. LAI-SHUN SHEN TSAICCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET44,527,983
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. NOBUTAKA TANIGUCHIFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,746,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. FUNG MENG HOIKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai103,447,134
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET33,550,600
2MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET27,430,400
3MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMPG -บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,750,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN, SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET18,725,048
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,738,752
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATHISIN POOLSAWADDIRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET3,430,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HIRONOBU NISHIISIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET200,830,012
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. TU-KUAN TSAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai9,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-KUO LAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai6,378,359
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. LIM MENG PUIWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET78,731,480