คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIAN OPPS I LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BCTบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET2,110,185,000-1.14
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า I เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. WANG WEI-KAIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai4,901,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHANG CHIN-KUEIADB -บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)mai3,869,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATEEB RASHEED MASKATIBCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET126,802,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIINOX -บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)SET631,656,000
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET624,126,426
3MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET533,943,000
4MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRISUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET333,625,592
5MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIPMTA -บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET55,948,019
6MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRITFI -บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)SET30,744,946
7MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIBROOK -บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai13,056,040
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRIGSTEL -บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)SET6,040,764
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. YEONG CHEOL CHOICAZ -บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai29,264,928
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. LAI-SHUN SHEN TSAICCET -บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET45,023,897
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. NOBUTAKA TANIGUCHIFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET15,552,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. MOONG-CHU HUIHANA -บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)SET156,372,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. FUNG MENG HOIKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai73,654,084
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MRS. YOKO KIMFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET17,202,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIPYLON -บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)SET25,716,000
2MR. SUCHAT BOONBANJERDSRIMILL -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)SET22,899,616
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN, SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET18,422,728
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHEN SHU HUAINKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET12,533,070
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. ATHISIN POOLSAWADDIRPC -บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)SET3,710,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. HIRONOBU NISHIISIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET214,420,013
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. TU-KUAN TSAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai7,860,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. CHIEN-KUO LAITVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai5,570,433
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1MR. LIM MENG PUIWICE -บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET67,977,912