คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GJSบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET1,958,968,2740.00
2GSTEELบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET1,301,534,0530.00